Sebest Muhasebeci Mali Müşavir Ali BORA Resmi Web Sitesi 2011

S.M.Mali Müşavir Ali BORA

“Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.”

 

 

S.M. Mali Müşavir Ali BORA

Günümüzde, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği işletmelerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olma görevinin yanında, zorlaşan piyasa koşullarında işletmelerde rekabete dayalı olarak kar marjlarının düşük seviyelerde kaldığı piyasalarda ayakta kalabilmeleri için bel kemiği görevini üstlenmektedir, işletmede çalışan personel verimliliğinin artırılmasından, verilerin güvenilir ve hızlı saklanması, işletmelerde görevli personelin doğru şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, gerektiğinde gelecekteki olası masraf ve maliyetlerin belirlenmesi için işletme yöneticilerine gerekli raporlamaların önceden yapılmasına kadar birçok konuda karlılığın maksimum seviyelere çıkarılabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

.

Mali Takvim>>

Resmi Gazete>>

E- devlet giriş>>